# روحانی

شکل‎گیری دوقطبی جدید و تغییر آرایش انتخاباتی پس از مناظره سوم/ رشد آراء جلیلی و

 انجمن دانش‎آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران در جدیدترین تحلیل خود از پیمایش‎های انتخاباتی پس از مناظره‎ها اعلام کرد به نظر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید